ԿԱՅՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ (ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ)


gerarm.am կայքը /այսուհետ նաև՝ Կայք/ հանդիսանում է վիրտուալ հարթակ պոտենցիալ հիվանդների /պացիենտների/՝ այսուհետ նաև օգտատերեր և Գերմանիայում գործունեություն ծավալող որակավորված բժիշկների ու բժշկական հաստատությունների/՝ այսուհետ նաև կլինիկաների միջև:Կայքի հիմնական առաքելությունն է ապահովել պացիենտների և բժիշկների ու կլինիկաների անխափան կապը:

ԿԱՅՔԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ.


Կայքից օգտվելու համար անհրաժեշտ է՝· Մուտք գործել համակարգ.· Լրացնել ձեր անհատական տվյալները/անուն, ազգանուն, ծննդյան տարեթիվ, հեռախոսահամար, էլեկտրոնային փոստի հասցե, լուսանկար և այլն:


Գրանցվել Կայքում


Համապատասխան ցանկից ընտրել ձեր նախընտրած բժշկին կամ բժշկական հաստատությունը:

Էլեկտրոնային եղանակով ուղարկել ձեր բժշկական հետազոտությունների արդյունքները և ձեզ հետաքրքրող հարցերը: Փաստաթղթերը և հարցերը պետք է ներկայացվեն հայերեն կամ ռուսերեն:

Կատարել վճարում կայքի կողմից սահմանված գնացուցակով/տարիֆներով/ և կարգով՝ ներառյալ փաստաթղթերի թարգմանության համար:

Պարտականություններ, իրավունքներ և պատասխանատվություն


Օգտատերերը պարտավոր են՝ Կայքից օգտվել բարեխղճորեն՝ Կայքի կողմից սահմանված կանոններին համապատասխան. Ձեռնպահ մնալ այնպիսի գործողությունների կատարումից, որոնք կարող են վնաս հասցնել Կայքի հեղինակությանը և բարի համբավին:

ԳերմԱրմ ծառայությունները տրամադրվում են բժշկական ոլորտներում աշխատող մասնագետներին, մասամբ նաև ուսումնական նպատակներով, հատկապես բժիշկ-ուսանողներին և այն անձանց, ովքեր ստանում են կրթություն որևէ բժշկական մասնագիտությամբ։

Մուտքի և օգտագործման հնարավորությունների սահմանափակումները սահմանվում են հատկապես ըստ օգտատիրոջ պատկանելության համապատասխան մասնագիտական խմբին, ինչպես նաև գործող օրինական դրույթների համապատասխան։ 

Օգտատիրոջն արգելվում է պայմանագրի նպատակի շրջանակներից դուրս, այսինքն՝ բժշկական մասնագիտությամբ աշխատակցի գործունեության համար տրամադրվող ԳերմԱրմ ծառայությունների շրջանակներից դուրս օգտագործել ԳերմԱրմ ծառայություններն առանց ԳերմԱրմ-ի հստակ համաձայնության։ 

Մուտքի թույլտվությունը չի կարող հատկապես վերավաճառվել, անհատույց կամ վճարովի հիմունքներով փոխանցվել երրորդ անձի կամ անմիջաբար շահույթ ստանալու նպատակով այլ կերպ օգտագործվել։ Բժշկական մասնագիտությամբ աշխատակցի կողմից մուտքի թույլտվության նախատեսված օգտագործումը մասնագիտական նպատակների համար, այնուամենայնիվ, չի նշանակում արտադրական նպատակներով օգտագործում սույն ընդհանուր դրույթների /AGB/ համաձայն: Օգտատերը պարտավորվում է հոգ տանել այն մասին, որպեսզի ներբեռնված տվյալները վնասակար կոդեր (վիրուսներ և այլն) չպարունակեն։ 

Վիրուսներ պարունակող տվյալները ԳերմԱրմը կարող է ջնջել, ընդ որում այս դեպքում օգտատերը պահանջ ներկայացնելու իրավունք չի ունենում։ Բացի դրանից օգտատերը չի ներբեռնում հակաօրինական կամ այլ կերպ չթույլատրվող նյութեր (օրինակ՝ գովազդ, ռասիստական հայտարարություններ կամ պոռնոգրաֆիա):

Օգտատերը պարտավորվում է դեղամիջոցների գովազդի մասին օրենքի դրույթներին համապատասխանող նյութերը հրապարակել այնպես, որ ԳերմԱրմը կարողանա ապահովել դրանց հասանելիությունը միայն նշված օրենքով սահմանված անձանց շրջանակի համար (ապրոբացիա անցած բժշկական մասնագիտություններ):

Օգտատերը պարտավորվում է ԳերմԱրմ ծառայությունների շրջանակներում այլ օգտատերերի դեմ անձնական գրոհներ չուղղել և հարգել մյուս օգտատերերի կարծիքները («նեթիկետ»):
ԳերմԱրմ ծառայություններն արխիվային համակարգ չեն հանդիսանում։ Ուստի չի երաշխավորվում համակարգերի երկարատև և անընդմեջ հասանելիությունը։ Ամեն դեպքում չէ, որ ԳերմԱրմ ծառայությունների շրջանակներում ԳերմԱրմ-ին հաղորդված տվյալներից ԳերմԱրմը ստեղծում է ռեզերվային կրկնօրինակ, այնպես որ օգտատերն անձամբ պետք է իրեն ապահովի տվյալների հնարավոր կորստից։ Խորհուրդ չի տրվում ԳերմԱրմ ծառայություններն օգտագործել որպես տվյալների միակ պահպանման վայր. Օգտատերն իրավունք ունի օգտվել ԳերմԱրմ ծառայություններից և դրա հետ կապված աշխատանքներից միայն կանոններին համապատասխան և միայն գործող օրենքի և սույն ընդհանուր դրույթների շրջանակներում։ Նա իրավունք չունի գործել իրավախախտումներ՝ օգտվելով ԳերմԱրմ ծառայություններից կամ այդ ծառայությունների միջոցով։ Օգտատերը միայնակ է կրում պատասխանատվություն իր կողմից գործած իրավախախտումների համար:Կայքը պարտավոր է՝ Օգտատերերի ուղարկած բժշկական փաստաթղթերը և դիմումները/հարցումները/ հասցեագրել օգտատիրոջ կողմից մատնանշված բժշկին կամ կլինիկային՝ փաստաթղթերն ստացվելուց տասնօրյա ժամկետում:
Բժշկի կամ կլինիկայի կողմից ստացված պատասխանը ուղարկել օգտատիրոջը՝ տասնօրյա ժամկետում այն պահից, երբ կայքը ստացել է բժշկից կամ կլինիկայից ուղարկված պատասխանը: Վերոնշյալ պատասխանը ուղարկվում է էլեկտրոնային եղանակով՝ այն էլեկտրոնային փոստի հասցեին, որը օգտատերը նշել է Կայքում գրանցվելիս:

Օգտատերն իրավունք ունի՝ Ցանկացած պահի վերացնել /ջնջել/ իր անհատական տվյալները կայքից և դադարեցնել իր հարաբերությունները կայքի հետ:
Դիմել կայքին իր ուղարկած փաստաթղթերի թարգմանությունները ստանալու համար:Կայքն իրավունք ունի՝ Փոփոխել կայքից օգտվելու պայմաններն ու կարգը՝ առնվազն երեք օր առաջ այդ մասին կայքում համապատասխան հայտարարություն տեղադրելով. Արգելափակել օգտատիրոջ՝ կայքից օգտվելու հնարավորությունը կայքի ոչ բարեխիղճ օգտագործման դեպքում. Ցանկացած պահի փոփոխել Կայքից օգտվելու համար սահմանված սակագները/տարիֆները/. Դադարեցնել Կայքի գործունեությունը՝ այդ մասին համապատասխան հայտարարություն տեղադրելով:

Պացիենտի բժշկական փաստաթղթերը ուղարկել /վերահասցեագրել/ մեկ այլ բժշկի /մասնագետի/ համապատասխան կարծիք կամ եզրակացություն ստանալու նպատակով՝ դրա համար վճար գանձելով պացիենտից /օգտատիրոջից/՝ ըստ կայքի սահմանած գնացուցակի՝ տարիֆների:Կայքի պատասխանատվությունը՝ Կայքը պատասխանատվություն է կրում օգտատերերի բժշկական փաստաթղթերը և հարցումները/դիմումները/ բժիշկներին և կլինիկաներինփոխանցելու և վերջիններից ստացված պատասխանները օգտատերերին ուղարկելու համար:

Կայքը պատասխանատվություն չի կրում փաստաթղթերի և հարցումների թարգմանության բովանդակության համար:
Ելնելով բժշկական էթիկայի նորմերից՝ Կայքը, ինչպես նաև բժիշկները և կլինիկաները պատասխանատվություն չեն կրում բժիշկների և կլինիկաների կողմից տրամադրված բժշկական եզրակացությունների, ախտորոշումների, նշանակված բուժումների, տրամադրված խորհրդատվության, ինչպես նաև նշանակված դեղորայքի որակի և դրանց արդյունքում առաջացած հետևանքների և բարդությունների/ընդհուպ մահվան ելքով/ համար: Կայքը պատասխանատու չէ բժիշկների և կլինիկաների կողմից պատասխանների տրամադրման ժամկետների կամ դրանք չտրամադրելու համար:

ԳերմԱրմ-ն իրավական նորմերի համաձայն առանց վնասի չափի սահմանափակման պատասխանատվություն է կրում այն վնասների համար, որոնք հասցվել են ԳերմԱրմ-ի օրինական ներկայացուցիչների կամ ղեկավարող աշխատակիցների դիտավորության կամ կոպիտ անզգուշության հետևանքով, կամ էլ կազմակերպության էական պարտքերի կամ երաշխավորված հատկանիշների բացակայության հետևանքով։ Բացի դրանից ԳերմԱրմ-ն անկախ իրավական հիմքից պատասխանատվություն է կրում միայն այն վնասների համար, որոնք հասցվել են ԳերմԱրմ-ի օրինական ներկայացուցիչների կամ ղեկավարող աշխատակիցների կողմից պայմանագրային էական պարտավորության դիտավորյալ խախտման հետևանքով։ Այս իմաստով էական պայմանագրային պարտավորություն է համարվում այն պարտավորությունը, որի կատարմամբ է միայն հնարավոր պայմանագրի պատշաճ կատարումը, որի խախտումը վտանգում է պայմանագրով նախատեսված նպատակի իրականացումը, և որի կատարմանն ապավինում է օգտատերը:

ԳերմԱրմ-ը պատասխանատվություն չի կրում այն վնասների համար, այդ թվում նաև այն կողմնակի և հետևանքային վնասների համար /ինչպես օրինակ՝ բաց թողնված եկամտի համար/, որոնք հասցվել են օգտատիրոջը․1․ ա) օգտատիրոջ կողմից կառավարվող տվյալների, ինչպես օրինակ հայտարարությունների, կլինիկայի նկարագրությունների և ապրանքի ներկայացման սխալ շարադրման հետևանքով,2․ բ) ԳերմԱրմ ծառայությունների ոչ պատշաճ գործելու /անսարքության/ հետևանքով, 3․ գ) տվյալների սխալ փոխանցման և տպիչի սխալ կառավարման, ինչպես նաև տվյալների կորստի հետևանքով,կամ 4․ դ) այլ կերպ՝ կապված ԳերմԱրմ-ից օգտվելու հետ,բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ վնասները հասցվել են ԳերմԱրմ-ի օրինական ներկայացուցիչների կամ ղեկավարող աշխատակիցների դիտավորյալ կամ խիստ անփույթ պահվածքի հետևանքով:

ԳերմԱրմ-ի պատասխանատվությունը նախորդ կետի, 2-րդ նախադասությամբ նախատեսված դեպքում սահմանափակվում է համապատասխան աշխատանքով հասցված տիպիկ վնասով, որի ծագումը ԳերմԱրմ-ը պայմանագիր կնքելիս պետք է հաշվի առներ այդ պահին իրեն հայտնի հանգամանքների հիման վրա։

ԳերմԱրմ-ը պատասխանատվություն չի կրում ոչ բավարար տնտեսական արդյունքի, բաց թողնված եկամտի, խնայողությունների բացակայության, կողմնակի, հետևանքային վնասների և երրորդ անձանց պահանջների համար:
Հատուկ դրույթների վերապահությամբ ԳերմԱրմ-ը տվյալների կորստի և դրանց վերականգնման համար պատասխանատվություն է կրում միայն այն դեպքում, եթե այդպիսի կորուստը հնարավոր չի եղել կանխել հաճախորդի կողմից տվյալների պաշտպանության կապակցությամբ իրականացվող պատշաճ միջոցառումների արդյունքում, և եթե համակարգչի համար ընկալելի ձևով պատրաստված ինֆորմացիոն նյութի տվյալները հնարավոր է վերականգնել արդարացված ծախսերով:

Բացի դրանից ԳերմԱրմ-ը պատասխանատվություն չի ստանձնում այն բանի համար, որ օգտատերը ԳերմԱրմ-ի ծառայություններից օգտվելիս չի խախտի իրավական նորմերը, ինչպես օրինակ անբարեխիղճ մրցակցության մասին օրենքը (UWG), հեռահաղորդակցության մասին օրենքը (TGM), ապրանքանիշերի մասին օրենքը (MarkenG), դեղամիջոցների գովազդի մասին օրենքը (HWG) կամ այլ դրույթներ:

Համացանցում տվյալների փոխանցման ուղիները երրորդ անձանց անօրինական մուտքից ապահովագրված չեն։ Այսպիսով տեխնիկայից բավականաչափ իրազեկ բաժանորդների համար համացանցում կա օտար տվյալներ մուտք գործելու, դրանք կարդալու և վերամշակելու հնարավորություն։ Օգտատերը կրում է տվյալների փոխանցման ուղիների հետկապված ռիսկերը և ընդունում է, որ այդ փոխանցման ճանապարհով հնարավոր չէ երաշխավորել փոխանցված տվյալների/տեղեկատվության գաղտնիության լիարժեք ապահովումը։ Եթե օգտատերն ունի ԳերմԱրմ ծառայությունների շրջանակներում նյութեր պատրաստելու/հրապարակելու հնարավորություն, անհապաղ խորհուրդ է տրվում չհրապարակել և չհաղորդել ԳերմԱրմի ծառայությունների վերաբերյալ այնպիսի տվյալներ/տեղեկատվություն, որոնք պետք է պահվեն գաղտնի և իրավական կամ պայմանագրային հիմունքներից ելնելով ոչ մի դեպքում չպետք է տրամադրվեն երրորդ անձի։ ԳերմԱրմ-ը երրորդ անձանց կողմից հնարավոր մուտքի հետևանքների համար պատասխանատվություն չի կրում:

ԳերմԱրմը պատասխանատվություն չի կրում իր գործունեության ոլորտից դուրս իրադարձությունների և հանգամանքների համար, հատկապես Գերմանիայի հեռակապի և ծառայություն մատուցող այլ ընկերությունների աշխատանքների համար, ԳերմԱրմ-ի սեփական ցանցից դուրս ռուտերների սարքինության և օպտիկամանրաթելային ցանցի վիճակի համար:

Օգտատերերի կամ երրորդ անձանց կողմից առանձին վեբկայքերից հավաքված նյութի համար, հատկապես այնպիսի վեբ կայքերից հավաքված նյութի համար, որոնց վերաբերյալ ԳերմԱրմ-ը պատրաստում է միայն մեկ հղում, պատասխանատու է բացառապես տվյալ օգտատերը կամ համապատասխան երրորդ անձը։ 

ԳերմԱրմը չի ստուգում նյութերի ո՛չ լիարժեքությունը, ո՛չ ճշգրտությունը, և ո՛չ էլ մասնագիտական իրավունքի հետ համատեղելիությունը։ Բացի դրանից ԳերմԱրմ-ը պատասխանատվություն չի կրում օգտատերերի կողմից ԳերմԱրմ ծառայությունների միջոցով կազմվող նյութերի համար, հատկապես դրանց բովանդակային ճշտության և արդիության, դրանց լեգիտիմության, և ոչ էլ այդ նյութերի նկատմամբ օգտագործման իրավունքի առկայության համար։ 

Որպես բժշկական մասնագիտությունների ներկայացուցիչներ օգտատերերը պետք է իմանան իրենց հիվանդների մասին հոգ տանելու իրենց հատուկ պարտավորության մասին։ Այն դեպքում, եթե օգտատերը որևէ կերպ խախտում է հիվանդի կամ կլինիկական հետազոտությունների մասնակցի իրավունքները, և ԳերմԱրմ-ը զգուշացվում է դրա մասին, ԳերմԱրմ-ն անմիջապես ջնջում է համապատասխան նյութերը և այլևս թույլ չի տալիս օգտատիրոջն օգտվել ԳերմԱրմ-ից։ ԳերմԱրմ ծառայությունների միջոցով մասնագիտական փոխանակման շրջանակներում, ինչպես նաև ԳերմԱրմ ծառայությունների միջոցով ներբեռնվող ցանկացած տեսակի նյութերի, այդ թվում նաև ֆլեքսիկոնի դեպքում ԳերմԱրմ-ը հանրային և ոչ հանրային հաղորդակցության նյութերի համար պատասխանատվություն չի ստանձնում։ 

Նյութերը և գիտական պրեզենտացիաները ԳերմԱրմ-ի կողմից չեն ստուգվում։ Չնայած § 2,1-ին կետի համաձայն հավաստագրերի մանրազնին ստուգման օգտատիրոջ մասնագիտական որակավորման առկայությունը չի կարող երաշխավորվել։ 
Յուրաքանչյուր օգտատիրոջ պարտավորությունն է ուշադիր ստուգել մյուս օգտատերերի նյութերը և սեփական պատասխանատվությամբ գնահատել հատկապես գիտական ձեռքբերումները, բուժման մեթոդները և դեղամիջոցների կիրառման հնարավորությունները։ 

Կիրառում են գտնում համապատասխան մասնագիտաիրավական նորմերը և օրենքի դրույթները:

Պատասխանատվության վերոնշյալ սահմանափակումները գործում են համապատասխանաբար նաև հօգուտ ԳերմԱրմ-ի աշխատակիցների և ներկայացուցիչների։ 

Աշխատակիցների և ներկայացուցիչների կողմից հասցված վնասների համար պատասխանատվությունը դիտավորության և անզգուշության դեպքում նույնպես սահմանափակվում է համապատասխան աշխատանքների հետևանքով հասցված
տիպիկ վնասներով, որոնց ծագումը պայմանագիր կնքելիս ԳերմԱրմ-ը պետք է հաշվի առներ այդ պահին իրեն հայտնի հանգամանքների հիման վրա։ 

ԳերմԱրմ-ը պատասխանատվություն չի կրում այն վնասների համար, որոնք հասցվել են ԳերմԱրմի աշխատակցի կամ ներկայացուցչի կողմից պայմանագրային ոչ էական պարտավորությունն անզգուշորեն խախտելու հետևանքով։ Պայմանագրային էական պարտավորություն այս իմաստով համարվում է այն պարտավորությունը, որի կատարմամբ է միայն հնարավոր պայմանագրի պատշաճ կատարումը, որի խախտումը վտանգում է պայմանագրով նախատեսված նպատակի իրականացումը, և որի կատարմանն ապավինում է օգտատերը:

Ձեռնարկությունների կամ սպառողների նկատմամբ վերոնշյալ պատասխանատվության բացառությունները և սահմանափակումները չեն գործում այն դեպքում, եթե ԳերմԱրմը տվել է հստակ երաշխիք, ինչպես նաև կյանքին, առողջությանը հասցված վնասի, մարմնական վնասվածքների և պարտադիր օրենսդրական կարգավորման դեպքում։

Ֆորս մաժոր

Ֆորս մաժորային իրավիճակները կասեցնում են Կայքի կողմից իրականացվող գործառույթները և ստանձնած պարտավորությունները:

Եթե ֆորս մաժորային իրավիճակի տևողությունը գերազանցում է երեքամսյա ժամկետը, այդ պարագայում Կայքի և օգտատերերի հարաբերությունները համարվում են դադարեցված:

Գաղտնիության քաղաքականություն


Օգտատերերի անհատական տվյալների գաղտնիությունը և անվտանգությունը ապահովելու նպատակով նրանց անհատական տվյալները հասանելի են դառնում Կայքի միայն այն աշխատակիցներին, ովքեր անմիջականորեն մասնակցում են անհատական տվյալների ստացման, մշակման և փոխանցման աշխատանքներին:

Օգտատերերի տվյալները համարվում են գաղտնի և չեն տրամադրվում երրորդ անձանց՝ բացառությամբ բժիշկներին, կլինիկաներին և որոշ դեպքերում՝ նաև թարգմանիչներին:

Կայքը օրենքով սահմանված կարգով և արհեստավարժ եղանակով հավաքագրում, մշակում և պահպանում է ձեր անհատական տվյալները:

Կայքը հատուկ կոդավորման եղանակով ֆիլտրում է օգտատերերի անհատական տվյալները, որպեսզի հնարավորինս սահմանափակվի դրանց հասանելիությունը բժիշկներին, կլինիկաներին և թարգմանիչներին, այդուհանդերձ Կայքը չի կարող ապահովել և երաշխավորել օգտատերերի անհատական տվյալների լիակատար անհասանելիությունը վերոնշյալ անձանց և կազմակերպությունների համար:

 Կայքի աշխատակիցները, ինչպես նաև կայքի հետ համագործակցող այլ անձինք նախազգուշացվում են օգտատերերի անհատական տվյալները՝ երրորդ անսանձ փոխանցելու անթույլատրելիությանմասին, սակայն Կայքը պատասխանատվություն չի կրում նրանց կողմից անհատական տվյալները երրորդ անձանց փոխանցման համար:

 Ձեր մուտքագրած տվյալներից բացի Կայքը ավտոմատ կերպով հավաքագրում և պահպանում է հետևյալ տվյալները՝ Ինտերնետ դոմեյնը և IP հասցեն, որով դուք մուտք եք գործում Կայք,o Կայք մուտք գործելու ամսաթիվն ու ժամը,o Կայքի՝ ձեր այցելած էջերը և այցելության տևողությունը:

Վեճերի լուծման կարգը


Սույն համաձայանագրի(պայմանների) կապակցությամբ ծագած բոլոր վեճերը լուծվում են Գերմանիայի Ֆեդերատիվ Հանրապետության /ԳՖՀ/ օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով:

Սեղմելով գրանցվել կոճակը՝ դուք հաստատում եք, որ ծանոթացել եք Կայքի օգտագործման ընդհանուր պայմաններին և համաձայն եք դրանց հետ:ALLGEMEINDE BEDINGUNGEN ZUR NUTZUNG DER WEBSITE Die Website gerarm.am /nachfolgend auch Website genannt/ ist eine virtuelle Plattform zwischen den Patienten, nachfolgend auch Nutzer genannt, und den qualifizierten Fachärzten und Institutionen, die ihre Berufstätigkeit in Deutschland ausüben /nachfolgend Kliniken genannt/.Die Hauptmission der Website besteht in Gewährleistung der ununterbrochenen Verbindung zwischen den Patienten und Fachärzten und Kliniken. RICHTLINIEN ZUR NUTZUNG DER WEBSITE Für die Nutzung der Website sind folgende Handlungen erforderlich: 
• Einloggen,
• Ausfüllung von personenbezogenen Daten /Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Lichtbild usw./,
• Registrierung auf der Website,
• Auswählen aus der entsprechenden Liste des gewünschten Arztes oder der gewünschten medizinischen Einrichtung,
• Versenden auf elektronischem Weg der medizinischen Befunde und der interessierenden Fragen. Die Dokumente und die Fragen sind auf Armenisch oder Russisch vorzulegen.
• Leistung der Zahlung gemäß der von der Website festgesetzten Preisliste /dem Tarifplan, darunter auch für die Übersetzung von medizinischen Dokumenten.
 Pflichten, Rechte und Haftung Der Nutzer verpflichtet sich:
➢ Die Website gewissenhaft, entsprechend den von der Website festgesetzten Regeln zu nutzen.
➢ Sich jeglicher Handlungen zu enthalten, die die Autorität der Website  und ihren guten Ruf schädigen können. 
 
➢ Die GERMARM-Dienste werden für berufstätige Personen in Heilberufen sowie in Teilen für Studienzwecke, d.h. insbesondere für Studenten der Medizin und Personen, die sich in einer Ausbildung zu einem Heilberuf befinden, zur Verfügung gestellt. Einschränkungen im Zugriff und in den Nutzungsmöglichkeiten ergeben sich insbesondere aus der jeweiligen Berufsgruppenzugehörigkeit des Nutzers und entsprechend der geltenden gesetzlichen Vorschriften. Dem Nutzer ist es untersagt, GERMARM-Dienste ohne ausdrückliche Zustimmung von GERMARM außerhalb des Vertragszwecks, d.h. außerhalb der für die Tätigkeit als Angehöriger der Heilberufe gewährten GERMARM-Dienste, gewerblich zu nutzen. Der Zugang darf insbesondere weder weiterverkauft, unentgeltlich oder entgeltlich an Dritte überlassen oder auf sonstige Weise direkt mit einer Gewinnerzielungsabsicht genutzt werden. Unter einer gewerblichen Nutzung im Sinne dieser AGB ist jedoch nicht die Nutzung in der vorgesehenen Form für berufliche Zwecke eines Angehörigen der Heilberufe zu verstehen.
➢ Der Nutzer verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass hochgeladene Daten keinen Schadcode (Viren etc.) enthalten. Mit Viren befallene Daten kann GERMARM löschen, ohne dass dem Nutzer hieraus Ansprüche erwachsen. Ferner wird der Nutzer keine rechtswidrigen oder auf sonstige Weise unzulässigen Inhalte (z.B. Werbung, rassistische Äußerungen oder Pornographie) hochladen.
➢ Der Nutzer verpflichtet sich, Inhalte, die ggf. den Bestimmungen des Heilmittelwerbegesetzes unterliegen, so zu deklarieren, dass GERMARM gewährleisten kann, sie nur dem vom HWG definierten Personenkreis (approbierte Heilberufe) zugänglich zu machen.
➢ Der Nutzer verpflichtet sich, in GERMARM-Diensten keine persönlichen Angriffe gegen andere Nutzer zu richten und die Meinungen anderer Nutzer zu respektieren ("Netiquette").
➢ Die GERMARM-Dienste sind kein Archivsystem. Es wird daher keine ununterbrochene und dauerhafte Verfügbarkeit der Systeme zugesichert. Von Daten, die im Rahmen der GERMARM-Dienste an GERMARM übermittelt werden, fertigt GERMARM nicht in jedem Fall Sicherheitskopien an, so dass der Nutzer sich selbst ausreichend gegen etwaigen Datenverlust schützen muss. Es wird nicht empfohlen, die GERMARM-Dienste als einzigen Speicherort für Daten zu verwenden.
➢ Der Nutzer darf die GERMARM-Dienste und die damit verbundenen Leistungen nur bestimmungsgemäß und nur im Rahmen des geltenden Rechts und dieser AGB nutzen und durch die Inanspruchnahme der Leistungen und/oder mittels der Leistungen von GERMARM keine Rechtsverletzungen begehen. Der Nutzer haftet alleine für von ihm begangene Rechtsverletzungen. 
 Die Website verpflichtet sich: 
➢ Die von den Nutzern gesandten medizinischen Dokumente und Anträge/Fragestellungen in zehntägiger Frist ab dem Eingang der Dokumente an die von dem Nutzer gewünschten Ärzte/Kliniken weiterzugeben.  
➢ Die von den Ärzten oder Kliniken erhaltenen Antworten in zehntägiger Frist ab dem Erhaltstag an Nutzerweiterzusenden. Die genannte Antwort wird auf dem elektronischen Weg an die E-Mail Adresse gesandt, die bei der Registrierung auf der Website von dem Nutzer angegebenworden ist.  
 Der Nutzer darf:  
➢ Jederzeit die personenbezogenen Daten auf der Website löschen und die Verhältnisse mit der Website beenden. 
➢ Sich an die Website für die Zurverfügungstellung der Übersetzungen von den von ihm gesandten Dokumentenwenden. 
 ​Die Website darf:
➢ Die Bedingungen und die Ordnung zur Nutzung der Website mit der wenigstens drei Tagen vorher auf der Websiteveröffentlichten entsprechenden Anzeige ändern. 
➢ Die Möglichkeit des Nutzers zur Nutzung der Website bei der unsorgfältigen Nutzung blockieren.
➢ Jederzeit die für die Nutzung der Website festgesetzten Tarifeändern.
➢ Die Tätigkeit der Website durch die Veröffentlichung der entsprechenden Anzeige einstellen. 
➢ Die medizinischen Dokumente des Patienten/des Nutzerszwecks Erhalts der entsprechenden Meinung oder Beurteilung an Fachärzte weitergeben mit der Erhebung dafür der Gebühr gemäß der Preisliste/ dem Tarifplan der Website.
 ​Haftung der Website 
➢ Die Website haftet für die Weitergabe der medizinischen Dokumente und Fragestellungen/Anträgen/ an Fachärzte und Kliniken und für die Weitersendung der von den Fachärztenund Klinken erhaltenen Ergebnisse/ Antworten an Nutzer.  
➢ Die Website haftet nicht für den Inhalt der Übersetzung von Dokumenten und Fragestellungen. 
➢ Ausgehend von den Normen der Medizinethik haften wederdie Website, noch die Ärzte oder Kliniken für die von den Ärzten oder Kliniken ausgestellten medizinischen Gutachten, Diagnosen, verordneten Therapien, durchgeführten Konsultationen, sowie für die Qualität der verordneten Medikamente und für die dadurch entstandenen Folgen und Komplikationen /auch in Fällen mit dem tödlichen Ausgang/. 
➢ Die Website haftet nicht bei der Verletzung der Friste der Ausstellung oder bei der Nichtausstellung der Befunde durch die Ärzte und Kliniken. 
 
➢ GERMARM haftet nach den gesetzlichen Vorschriften ohne Begrenzung der Schadenshöhe für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten von GERMARM oder durch schwerwiegendes Organisationsverschulden oder das Fehlen zugesicherter Eigenschaften verursacht wurden. Darüber hinaus haftet GERMARM unabhängig vom Rechtsgrund nur für Schäden, die durch schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht gesetzlicher Vertreter oder leitender Angestellter der GERMARM verursacht wurden. Wesentliche Vertragspflicht in diesem Sinn ist eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf.
➢ GERMARM haftet nicht für Schäden, einschließlich mittelbarer Schäden und Folgeschäden, wie zum Beispiel entgangenen Gewinn, die dem Nutzer entstehen
a) durch fehlerhafte Wiedergabe nutzergesteuerter Angaben, wie zum Beispiel Anzeigen, Praxisdarstellungen oder Warenpräsentationenb) durch nicht ordnungsgemäße Funktion von GERMARM-Dienstenc) durch fehlerhafte Datenübertragung und Druckersteuerung sowie durch Datenverluste oderd) sonst im Zusammenhang mit der Nutzung von GERMARMes sei denn, diese Schäden beruhen auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten der gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten der GERMARM. 
➢ Die Haftung von GERMARM ist im Fall des vorstehenden Abs. Satz 2 auf den durch die jeweilige Leistung verursachten typischen Schaden begrenzt, mit dessen Entstehen GERMARM bei Vertragsabschluss aufgrund der ihr zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände rechnen musste. GERMARMhaftet nicht für mangelnden wirtschaftlichen Erfolg, entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, mittelbare Schäden, Folgeschäden und Ansprüche Dritter.
➢ Vorbehaltlich spezieller Regelungen haftet GERMARM für den Verlust von Daten und deren Wiederherstellung nur, wenn ein solcher Verlust durch angemessene Datensicherungsmaßnahmen seitens des Kunden nicht vermeidbar gewesen wäre und soweit die Daten aus Datenmaterial, das in maschinenlesbarer Form bereitgehalten wird, mit vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden können.
➢ GERMARM übernimmt ferner keine Haftung dafür, dass der Nutzer im Falle der Nutzung von GERMARM-Diensten nicht seinerseits gegen rechtliche Bestimmungen, wie z.B. das Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb (UWG), das Telemediengesetz (TMG), das Markengesetz (MarkenG), Heilmittelwerbegesetz (HWG) oder andere Bestimmungen, verstößt.
➢ Übertragungswege im Internet sind nicht gegen unbefugten Zugriff Dritter gesichert. Damit besteht für technisch hinreichend versierte Teilnehmer im Internet die Möglichkeit, auf fremde Daten zuzugreifen, diese zu lesen und zu bearbeiten. Der Nutzer trägt die mit dem Übertragungsweg verbundenen Risiken und akzeptiert, dass über diesen Übertragungsweg keine vollständige Sicherheit der Geheimhaltung von übermittelten Daten/Informationen gewährleistet werden kann. Soweit der Nutzer die Möglichkeit hat, Inhalte innerhalb der GERMARM-Dienste bereitzustellen/zu veröffentlichen, wird daher dringend empfohlen, keine geheimhaltungsbedürftigen Daten/Informationen o.ä. über die GERMARM-Dienste veröffentlichen bzw. übermitteln, bei denen aus rechtlichen bzw. vertraglichen Gründen eine Offenlegung an Dritte auf keinen Fall erfolgen darf. GERMARM übernimmt für Folgen eines etwaigen Zugriffs Dritter keine Haftung.
➢ GERMARM übernimmt keine Haftung für außerhalb ihres Einflussbereiches liegende Ereignisse und Umstände; dies gilt insbesondere für die Leistungen der Deutschen Telekom und anderer Dienstanbieter, für die Funktionsfähigkeit von Routern außerhalb des GERMARM-eigenen Netzwerkes sowie für den Zustand des Glasfasernetzes.
➢ Für den von Nutzern oder sonst erkennbar von Dritten zusammengestellten Inhalt einzelner Websites, insbesondere auch für den Inhalt von Websites, zu denen GERMARMlediglich einen Link herstellt, ist ausschließlich der betreffende Nutzer beziehungsweise Dritte verantwortlich. GERMARM prüft Inhalte weder auf Vollständigkeit und Richtigkeit noch auf Vereinbarkeit mit dem Berufsrecht. Ferner haftet GERMARM nicht für Inhalte, die von Nutzern über die GERMARM-Dienste bereitgestellt werden - und zwar weder für deren inhaltliche Richtigkeit und Aktualität, deren Rechtmäßigkeit noch für den Bestand der Nutzungsrechte an diesen Inhalten. Nutzer müssen sich als Angehörige der Heilberufe ihrer besonderen Sorgfaltspflichten gegenüber ihrer Patienten bewusst sein. Für den Fall, dass ein Nutzer Patientenrechte oder Rechte von Studienteilnehmern – gleich in welcher Form – verletzt und GERMARM hierauf hingewiesen wird, so wird GERMARM die entsprechenden Inhalte umgehend löschen und den Nutzer von der Nutzung von GERMARM ausschließen. Im Rahmen des fachlichen Austausches über die GERMARM-Dienste sowie für die über die GERMARM-Dienste abrufbaren Inhalte – gleich welcher Art, inkl. des Flexikons - kann seitens GERMARM keine Gewährleistung für die Inhalte der öffentlichen und nicht-öffentlichen Kommunikation übernommen werden. Inhalte und wissenschaftliche Darstellungen werden seitens GERMARM nicht geprüft. Trotz aller Sorgfalt bei der Prüfung von Nachweisen nach § 2 Ziffer 1 kann das Bestehen einer beruflichen Qualifikation von Nutzern nicht zugesichert werden. Es obliegt jedem Nutzer, Inhalte von anderen Nutzern kritisch zu prüfen und insbesondere wissenschaftliche Erkenntnisse, Behandlungsmethoden und Einsatz- bzw. Anwendungsmöglichkeiten von Arzneimitteln in eigener Verantwortung zu beurteilen. Es finden die jeweils einschlägigen berufsrechtlichen und gesetzlichen Vorschriften Anwendung.
➢ Die vorbezeichneten Haftungsbeschränkungen gelten sinngemäß auch zugunsten der Mitarbeiter und Beauftragten der GERMARM. Die Haftung für die von solchen Mitarbeitern und Beauftragten verursachten Schäden ist auch bei Vorsatz und Fahrlässigkeit auf den durch die jeweiligen Leistungen verursachten typischen Schaden begrenzt, mit dessen Entstehen GERMARM bei Vertragsabschluss aufgrund der ihr zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände rechnen musste. GERMARM haftet nicht für Schäden die durch fahrlässige Verletzungen einer nicht wesentlichen Vertragspflicht von einem Mitarbeiter oder Beauftragten der GERMARM verursacht worden sind. Wesentliche Vertragspflicht in diesem Sinn ist eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf.
➢ Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und Beschränkungen gegenüber Unternehmern oder Verbrauchern gelten nicht im Fall der Übernahme ausdrücklicher Garantien durch GERMARM und für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie im Fall zwingender gesetzlicher Regelungen.
        Force Majeure
✓ Die Force Majeure -Zustände stoppen die von der Website übernommenen Funktionen und Pflichten.
✓ Sollte der Force Majeure-Zustand länger als 3 Monate dauern, gelten in diesem Fall die Verhältnisse zwischen der Website und dem Nutzer als beendet. 
 Datenschutzpolitik 
➢ Zum Zweck des Datenschutzes und der Datensicherheit von personenbezogenen Daten von Nutzern sind ihre personenbezogenen Daten nur für die Mitarbeiter der Website zugänglich, die eine unmittelbare Teilnahme an der Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe der personenbezogenen Daten haben.  
➢ Die personenbezogenen Daten von Nutzern sind vertraulich und werden den Dritten nicht zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme von den Fachärzten und Kliniken, in manchen Fällen auch den Übersetzern. 
➢ Die Website erhebt, verarbeitet und speichert Ihre personenbezogenen Daten entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften.
➢ Durch spezielle Codierung filtriert die Website die personenbezogenen Daten der Nutzer, damit deren Zugänglichkeit für die Ärzte und Kliniken, sowie für die Übersetzer möglichst eingeschränkt wird, aber die Website kann nicht die vollständige Unzugänglichkeit für die oben genannten Personen und Organisation gewährleisten.
➢ Die Mitarbeiter der Website, sowie die mit der Website zusammenarbeitenden Personen werden auf die Unzulässigkeit der Weitergabe der personenbezogenen Daten der Nutzer an Dritte hingewiesen, aber die Website haftet nichtfür die Weitergabe durch die Nutzer ihrer personenbezogenen Daten an Dritte.  
➢ Außer den von Ihnen eingegebenen Daten erhebt und speichert die Website automatisch folgende Informationen:
o Internet Domain und IP-Adresse, mit deren Hilfe Sie auf die Website zugreifen. 
o Datum und Zeit des Zugriffs auf die Website.  
o Die besuchten Seiten und die Besuchsdauer 
              Beilegung von StreitigkeitenAlle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesem allgemeinen Bedingungen ergeben, werden gemäß den Vorschriften der Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland beigelegt.    Durch Klick auf die Taste Registrieren bestätigen Sie, dass sie sich mit den allgemeinen Bedingungen der Nutzung der Website bekannt gemacht haben und mit denen einverstanden sind.  Feld ist auszufüllen                                                               Registrieren5 
 Information zur Digitalisierung und zum Datenschutz nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DGSVO)
Im App GERMED werden die Patientenunterlagen digitalisiert, damit sie bei der folgenden Behandlung dem Behandlungsteam sofort zur Verfügung stehen. Die Digitalisierung wird von der Contabo GmbH, einem vom Germ-Arm UG sorgfältig ausgewählten und der Schweigepflicht unterliegendem Dienstleister, übernommen. Die anschließende Aktivierung der digitalen Unterlagen erfolgt ausschließlich bei den entsprechenden Ärzten oder Kliniken.
Das App GERMED verarbeitet personalbezogene Daten insbesondere zur Erfüllung vertraglicher Pflichten (z.B. Versorgung und Behandlung der Patienten inkl. Administrativer Aufnahme / Entlassung, Datenaustausch mit vor- und nachbehandelnden Einrichtungen und Leistungsabrechnungen) sowie für wissenschaftliche Forschung und Lehre unter Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen aus der EU-Datenschutzgesetz-Grundverordnung (DSGVO), dem Bundeskrankenhausgesetz (BKHG), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie ggf. weiterer datenschutzrechtlicher Anforderungen.
Die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen für Betroffene über die Erhebung personenbezogener Daten nach Art. 13 und 14 DSGVO sowie zum Datenschutz bei der Verarbeitung personenbezogenen Daten finden Sie auf unserer Homepage unter: www.germed.am oder an der jeweiligen Patienteninformation.
Bei allen Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte schriftlich oder per E-Mail an unsere forma:
Germ-Arm UG
Poststr. 2
79098 Freiburg im Breisgau Telefon: 0761 2023370 Telefax: 0761 283185 E-Mail: info@germ-arm.de
    
Einwilligung zur Datenübermittlung an eine externe Abrechnungsstelle
 Einwilligung zur Datenübermittlung (nach Art. 4 Nr. 15; Art. 6 Abs. 1a; Art. 7 und Art. 9 Abs. a, Abs. 2a, h, Abs. 3, Abs. 4; Art. 13 Abs. 1 lit. E und Art. 14 Abs. 1 lit. E DS-DVO)
Ich habe mich mit Abschluss der Honorar-/Wahlleistungsvereinbarung für die Erbringung digitaler privatärztlicher Leistungen entschieden. Die jeweilige Kliniken und Ärzte beabsichtigen mit der Durchführung der Abrechnung und des Einzugs der erbrachten Leistungen die Abrechnungszentren zu beauftragen. Dazu ist die Angabe und Übermittlung meiner zur Abrechnung notwendigen persönlichen Behandlungsdaten, wie
- Name
- Anschrift
- Geburtsdatum
- Behandlungstage
- Erbrachte Leistungen nach den Gebührenordnung (GOÄ/GOZ) und dazugehörige
Diagnosen
Erforderlich. Die Mitarbeiter der Abrechnungsstellen unterliegen der Schweigepflicht und den Bestimmungen des Datenschutzes.
Die Verarbeitung durch die Abrechnungsstellen umfasst u. a. die Speicherung der erstellten Rechnungen für die Dauer von 10 Jahren gemäß § 257 Abs. 4, Abs. 1 Nr. 4 HGB, § 146 Abs. 3 S. 1, Abs. 1 Nr. 4 AO.
Ich bin damit einverstanden, dass die jeweilige Kliniken und Ärzte der externen Abrechnungsstellen diese Daten zum Zwecke der Abrechnung und zum Einzug der wahlärztlichen Leistungen übermittelt und meine kompletten Patientenunterlagen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen kurzzeitig der Abrechnungsstelle hierfür überlässt.
Die Einwilligung ist freiwillig. Es gibt jederzeit die Möglichkeit, die Einwilligung ohne Angabe von Gründen zu wiederrufen. Der Wiederruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und gilt erst ab dem Zeitpunkt, an dem er bei uns eingegangen ist. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Wiederruf verarbeiteten Daten bleibt davon unberührt.

Einwilligung in die Datenweitergabe / Schweigepflichtentbindungserklärung
Der Patient / die Patientin ist Betroffene(r) im Sinne dieser Einwilligungserklärung.
Der Betroffene erteilt die Einwilligung, dass seine personenbezogenen Daten durch die Firma Germ-Arm an die Abrechnungsservice für Kliniken und Chefärzte weitergegeben werden. Bei den personenbezogenen Daten des Betroffenen handelt es sich um Gesundheitsdaten gemäß Art. 9 Abs. 1 DS-GVO, insbesondere um solche aus der Patientenkartei (Name, Geburtsdatum, Anschrift, Befunde, Behandlungsverläufe) und gegebenenfalls die gesamte Krankenkarte des Betroffenen.
„Gesundheitsdaten“ im Sinne der DS-GVO sind nach Art. 4 Nr. 15 DS-GVO personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche und geistige Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der Erbringung der Gesundheitsleistungen, beziehen und aus denen Informationen über deren Gesundheitszustand hervorgehen.
Bei der Abrechnungsstelle handelt es sich um einen Empfänger im Sinne der Art. 13 Abs. 1 lit. e und Art. 14 Abs. 1 lit. e DS-GVO.
Die Verarbeitung der Gesundheitsdaten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Rechnungserstellung (Abrechnung der privat- bzw. wahlärztlichen Leistungen).
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sind Art. 6 Abs. 1a, Art. 7 und Art. 9 Abs. 2a DS-GVO, § 17 Abs. 3 S. 6 KHEntgG.
Der Betroffene kann seine Einwilligung jederzeit wiederrufen. Durch den Wiederruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Wiederruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Nach erteilten Wiederruf dürfen die Daten von der Abrechnungsstelle nicht Weiterverarbeitet werden.
Die Erteilung der Einwilligung in der Datenweitergabe entbindet der Betroffene die Mitarbeiter der Germ-Arm UG sowie die jeweiligen Ärzte und Kliniken gegenüber der Abrechnungsstelle ausdrücklich von ihrer Schweigepflicht. Die Mitarbeiter der Abrechnungsstelle sind ihrerseits zur Vertraulichkeit verpflichtet und unterliegen auch nach Beendung ihres Beschäftigungsverhältnisses der Verschwiegenheitsflicht.
Die Bereitstellung der Daten ist weder gesetzlich noch für die ärztliche Behandlung des Betroffenen erforderlich. Es besteht keine Pflicht, die Einwilligung zu erteilen.
Die Verarbeitung durch die Abrechnungsstelle umfasst u. a. die Speicherung der erstellten Rechnungen. Die Speicherdauer beträgt 10 Jahre, gemäß den Vorschriften des § 257 Abs. 4, Abs. 1 Nr. 4 HGB, § 146 Abs. 3 S. 1, Abs. 1 Nr. 4 AO. Die Speicherung erfolgt zum Zwecke der Dokumentation und Beweissicherung.
Der Betroffene hat das Recht, Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung und eines Wiederspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit von Germ-Arm UG zu verlangen.
Mit dem Anklicken der Taste Registrieren bestätigen Sie, dass Sie die Information zum Datenschutz nach der DSGVO gelesen und zur Kenntnis genommen haben.